fredag 19 november 2010

Norra Kvills nationalpark

Norra Kvill är något så ovanligt som en välbevarad gammelskog på sydsvenska höglandet. Här finns gott om omkullfallna träd, väldiga mossbeklädda stenblock och trolska små tjärnar. Den näckrosklädda Stora Idgölen har även kallats Trollsjön och ligger som ett blänkande öga mitt i parken. Norra Kvills nationalpark är ett vildmarksparadis för den stressade nutidsmänniskan. Nationalparken bildades 1927 och omfattade då 27 hektar. 1994 utvidgades den till 114 hektar. Målet för parken är att hela området ska få utvecklas fritt mot urskog. Nationalparken ligger cirka 19 km nordväst om Vimmerby, nära vägen mellan Vimmerby och Ydrefors.
[Text från Länsstyrelsen hemsida]
Min kära mamma Evy som kommer från dessa trakter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar