tisdag 25 september 2012

Trästad 2012

Trästad 2012 är en satsning med klimat och rationellt byggande i fokus anpassat till den Hållbara staden. Projektet blir en förstärkning av och blir en naturlig fortsättning av den Nationella träbyggnadsstrategin, som under perioden 2005–2008 verkat för ökat modernt träbyggande.


Genom projektet kan kommunerna ta vid och utveckla angelägna områden för det framtida träbyggandet, exempelvis arkitektur, teknik och inte minst affärsmodeller, säger Chris Heister, landshövding i Västerbotten och Ordförande för Trästad 2012.

Satsningen ska också tjäna som en inspirationskälla för lokala byggare, arkitekter, planerare och politiker att utveckla planer och arkitektur som inte har någon motsvarighet i landets tidigare byggnadshistoria. Syftet är att utveckla svensk kompetens och teknik, och på sikt skapa en europeisk och global marknad för modern industriell träbyggnadsteknik.


– Träbyggandets utveckling visar att detta är det nya klimatneutrala sättet att bygga för 2000-talet, säger Niclas Svensson, Chef för Sveriges Träbyggnadskansli. Nu har cirka 180 kommuner byggt högre trähus eller större limträhallar. Allt fler upptäcker träbyggnadsteknikens uppenbara fördelar, avslutar han.


Landshövdingar i Västerbotten, Dalarna och Kronoberg bildar tillsammans med regionrådet i Västra Götalandsregionen, en ledningsgrupp för projektet.
Sexton kommuner ingår i Trästad 2012: Växjö, Västervik, Eksjö, Skövde, Borås, Trollhättan, Mora, Orsa, Falun, Älvdalen, Rättvik, Umeå, Lycksele, Skellefteå, Piteå, Kalix.
Läs mer om Trästad 2012

tisdag 11 september 2012

Östra Vätterbranterna har blivit utsett till biosfärområde inom Unesco

Östra Vätterbranterna är ett av 20 nya biosfär-områden som Unesco tillkännagav den 11 juli 2012.


Den 9-16 september invigs biosfärområdet med en sprudlande invigningsvecka med aktiviteter i hela det blivande biosfärområdet. Invigningen började med en fest på Grännaberget söndagen den 9 september.Om Östra Vätterbranterna
Landskapet består av djupa sjöar, ljusa naturbetesmarker och branta berg gör att området har höga biologiska, kulturhistoriska och estetiska värden. På flera håll ligger platser med storslagna utsikter över Vättern bara ett stenkast från ett småskaligt kulturlandskap. På Visingsö susar historiens vingslag. Den varierande topografin, olika klimatzoner och människans odlande erbjuder många olika naturtyper.  
Storslaget och småskaligt
Lokalklimat och topografin ligger till grund för variationen och värdena i landskapet. Ovanpå detta har människan under årtusenden format biosfären – den levande delen av jordskorpan– och gör så än idag. Genom slåtter, bete och lövtäkt har brukare inom området utvecklat ett ”mulens marker” med en stor artrikedom kopplad till gräsmarker, buskar och träd. Det är ett biologiskt kulturarv från tidigare generationers arbete och som vi har ett gemensamt ansvar att föra vidare.

Läs mer på Östra Vätterbranternas hemsida  

fredag 7 september 2012

Jorden & Skogen i stan

Nu drar årets upplaga av Jorden & skogen i stan igång och först ut är Stockholm. Intresset från skolorna ökar stadigt och på flera orter slås nya rekord i antal elever som deltar.
Läs mer på LRFUnder dagen får lärare och elever följa med in i jordens och skogens kretslopp men även upptäcka matens väg från jord till bord. De händelserika programmen innehåller en vandring mellan bemannade stationer med både praktiska och teoretiska övningar.

- Många av våra barn och ungdomar har ingen möjlighet att besöka en riktig bondgård. Här kommer då bönderna in till tätorten istället. Vi förklarar varifrån maten kommer, visar upp den livskraftiga svenska landsbygden och alla spännande jobb som finns inom det svenska lant- och skogsbruket, säger Pernilla.

Jorden & skogen i stan genomförs på följande orter under hösten:
  • Stockholm: Skansen 4-6 september
  • Umeå: 12-13 september
  • Halmstad: 12 september
  • Jönköping: 12 september
  • Linköping: 18 september
  • Piteå: 19-20 september
  • Borlänge: 21 september
  • Gävle: 28 september
  • Östersund: 2-3 oktober
  • Skåne: under hösten