måndag 30 maj 2011

Skogsmygg

Gruppen skogsmygg omfattar 17 arter och förekommer i hela Sverige. Deras larver kläcks från övervintrade ägg tidigt på våren efter snösmältningen, på engelska kallas de för snow melt mosquitoes. De vuxna myggorna är i luften till juni och runt midsommar, men sedan minskar mängderna. Till skillnad från översvämningsmygg så har skogsmygg bara en generation per år. Deras ägg behöver en frysperiod för att sedan kunna kläckas. Skogsmygg stannar mest i skogen och rör sig inte längre än ca 2 km från sina kläckningsområden.
Läs mer på mygg.se


torsdag 26 maj 2011

SkogsElmia

Idag startade SkogsElmia – Nordens största skogsmässa. Perfekt väder och gemytlig stämning med brasor för korv, kaffekittlar och pinnbröd. 10 756 besökare kom det första dagen.


tisdag 24 maj 2011

Skogsstjärna

Skogsstjärna är en flerårig ört med stjärnlika blommor och en krypande jordstam. Bladen är olika stora, smalt omvänt äggrunda, och sitter samlade i en kranslik rosett i stjälkens topp. Skogsstjärna blommar vanligen i maj–juni.Skogsstjärnan var en av Linnés favoritblomma och i Flora Lapponica 1737 skriver han om skogsstjärna att "Jag vet ej, hvilket blommans behag det är, som med sin tjusningskraft så bländar ögat, att åskådaren vid dess åsyn tyckes nästan blifva förhäxad; kanske beror detta på symmetrien, all skönhets moder!".

fredag 13 maj 2011

Nu blommar granen

Nu blommar granen i södra och mellersta Sverige vilket innebär bråda dagar för Skogforsks skogsträdsförädlare. Det är nu – under en hektisk vecka – man ska hinna korsa de utvalda föräldraträden innan blomningen är över. Slutresultatet blir granar med de bästa anlagen vad gäller tillväxt, tålighet och anpassning till det framtida klimatet.

Hanblommor


Honblommor

Granens blomning sker oregelbundet och det är vanligtvis mellan fyra och sju år mellan varje bra blomning. I år började blomningen i de södra och mellersta delarna av landet cirka två veckor tidigare än normalt. En blomning varar cirka en vecka och därför står en stor utmaning i att få fram pollen från de utvalda ”pappa-träden” medan honblommorna på ”mamma-träden” är mottagliga.
Honblommorna isoleras precis innan blomningen med speciella påsar för att inte pollineras av ”vilt” pollen. När det sedan är dags sprutas pollen in i påsen och man får en kontrollerad korsning av de bästa föräldraträden som idag finns tillgängliga.
Framåt september-oktober plockas kottarna in och man tar tillvara fröna. Dessa används dels inom Skogforsks förädlingsprogram och dels av intressenter som använder dem till sticklingar eller somatiska embryokulturer.
Text från Skogforsk

söndag 1 maj 2011