fredag 30 december 2011

Skogskarta med hotade och räddade skogar
Halva Sverige är täckt av skog. Men skogen är inte längre vad den en gång var. Nästan all skog har påverkats av människan och endast 4 procent står under ett kvalitetssäkrat och formellt skydd. I Skogskartan kan du besöka hotade skogar och skandalhyggen, men också de fantastiska skogar som vi har räddat. På naturskyddsföreningens hemsida kan du se vilka skogar som är hotade och vilka som har räddats.

fredag 23 december 2011

God Jul

Hoppas alla får en lugn och fridfull jul utan stress. Gå ut och njut av den härliga vinterskogen.

tisdag 20 december 2011

Så håller du julgranen vid liv

Snitta julgranen, spreja grenarna och vänj den vid varm inomhusluft genom att ställa den i farstun för att tina. Då håller den sig i fint skick ända till tjugondag Knut.


Av Sveriges ca 4,5 miljoner hushåll köper 3 miljoner så här års en julgran. Om barren faller till marken lagom till jul eller ej är ingen slump. Här är några tips från LRF Skogsägarna för att bevara granen länge:

Inköp 
Välj en färsk gran. Fråga när den är fälld och om den kommer från närområdet.

Inomhus 
Ge inte granen en temperaturchock genom att ta in den direkt i husvärmen. Ställ den i farstun och låt den tina över natt.
Snitta granen, precis som du gör med snittblommor, så suger den upp vattnet lättare.
Första dygnet suger den mycket vatten. Fyll på i julgransfoten regelbundet.
Socker eller magnecyl hjälper inte, möjligtvis en påse växtnäring.
Granen gillar hög luftfuktighet, spreja grenarna med vatten och ställ den inte nära ett element.

Tänk på
Granen kryllar med smådjur som är osynliga för ögat, bland annat fjärilslarver och gallmygg.  Men ingen fara, de stannar i granen!
Krukväxter och gran är inte en bra kombination. Granen utsöndrar sura ämnen och suger upp luftfuktigheten i rummet, så ställ krukväxterna i ett annat rum över julen.

Får jag hugga min egen gran?
Om du har markägarens tillstånd går det utmärkt. Störst chans att få ja är om du erbjuder dig att hugga en gran längst en kraftledningsgata. Fråga först och hugg sen. Kolla på Skogsvårdsstyrelsens register för att se vem som äger ett visst skogsområde. Hugger man utan lov kan man dömas för stöld eller snatteri.
Text från LRF

torsdag 15 december 2011

Var femte julgran är stulen

Traditionen att stjäla sin gran till jul drabbar små skogsägare hårt. Var femte gran är stulen, uppger Rapport.
Stölderna kring jul kostar små och stora skogsbolag ett par hundra miljoner kronor om året. Det uppger Esbjörn Wahlberg på Sveaskog som granskat stölderna.
– Man ska köpa sin gran på torget eller be markägaren om lov för att hugga ner en gran, säger Esbjörn Wahlberg till Rapport.Många som ger sig ut i skogen för att hugga ner en gran ser sig inte som tjuvar. Man likställer det ungefär med att palla äpplen, skriver Rapport på sin hemsida.
Omkring 170.000 julgranar importeras numera från andra länder, främst från Danmark. Enligt statistik från Jordbruksverket har värdet på antalet importgranar stigit från en miljon kronor 1995 till som mest strax över 14 miljoner år 2007. Förra året importerade Sverige granar till ett värde av strax under 14 miljoner kronor.
Enligt en undersökning utförd av Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala 2002 hade 3 miljoner av Sveriges 4,3 miljoner hushåll julgran.
Text Clas Svahn, Dagens Nyheter

fredag 9 december 2011

Skogens kulturarv vinnare när myndigheter samarbetar

Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsens bedriver
idag ett unikt samarbete kring skogsfrågor. Att arbeta
sektorsövergripande med skogsfrågor bidrar till större
genomslagskraft och trovärdighet i den allmänna
debatten och en bättre överblick samt större förståelse
för respektive myndighets arbete. Läs mer 

torsdag 1 december 2011

Vi trycker på Scandia 2000, ett FSC®-märkt papper från svenska skogar


Scandia 2000 – är ett papper från miljöcertifierade svenska skogar. Tillverkas i Lessebo, Småland, ett integrerat bruk som producerar massa och papper på samma anläggning. Flisen som blir till pappersmassa kommer från skogar i trakten. Spillvärme från produktionen tas till vara och blir till fjärrvärme, ett koncept som är unikt i Europa.

Tryckeriet vi använder är dessutom Svanen-märkt och ligger i Småland = närproducerade trycksaker.
www.responsibilityonpaper.com