tisdag 15 januari 2013

2013 har FN utsett internationella året för vattensamarbete

I december 2010 deklarerade FN:s generalförsamling år 2013 som FN:s internationella år för vattensamarbete (the United Nations International Year of Water Cooperation). UN-Water har uppmanat Unesco att leda året som har till syfte att öka medvetenheten om möjligheten till ett ökat vattensamarbete och de utmaningarna som finns kring vattenförvaltningen. Under året kommer man bland annat att lyfta fram framgångsrika initiativ till vattensamarbete och identifiera brännande frågor som rör vattenutbildning, vattendiplomati, gränsöverskridande vattenförvaltning och kopplingen till milleniemålen.

Det internationella året för vattensamarbete kommer att firas på Unescos sekretariat i Paris, liksom genom många andra evenemang som anordnas av olika aktörer runt om i världen. Året presenterades även under World Water Week i Stockholm, 26 – 31 augusti 2012.

torsdag 3 januari 2013

Fem myter om skogen

Myt 1.  Skogen är på väg att ta slut
Myt 2. Gammelskog skövla
Myt 3. Kontinuitetsskogsbruk är bättre än slutavverkning
Myt 4. I Sverige bedrivs plantageskogsbruk
Myt 5. Biologisk mångfald blir allt sämre

Så framställs svenskt skogsbruk ofta i medierna, men bilden stämmer inte. Potentialen för biologisk mångfald i skogarna är mycket bättre än för bara 20 år sedan. Läs mer om detta på Skogsindustriernas hemsida.