fredag 11 mars 2011

Snytbagge

Snytbaggen (Hylobius abietis) är en skadeinsekt som drabbar föryngringar i trakthyggesbruk. Snytbaggar söker sig till färska hyggen där den ynglar av sig i stubbarna. När hygget planteras kan den orsaka stor avgång bland de späda plantorna.För att skydda plantornas bark mot baggarnas gnag används en rad olika motåtgärder som:
 •    markberedning. Baggen undviker blottad mineraljord.
 •    plantering av äldre och kraftigare barrotsplantor med större motståndskraft mot angrepp
•    behandling av plantorna med kemiska bekämpningsmedel som Permetrin. Medlet, och andra liknande preparat, är dock ifrågasatta ur arbetsmiljösynpunkt och det är troligt att dessa inom en snar framtid kommer helt att förbjudas.
•    olika typer av mekaniska plantskydd, vilka dock till stor del ännu inte är redo för storskalig användning.
 •    hyggesvila, vilket innebär att man väntar med planteringen tills snytbaggarna dragit vidare.

 Text från Wikipedia

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar