onsdag 12 oktober 2011

Uppslagsbok om skog på nätet

Svaren finns i Skogsencyklopedin på nätet, som nu innehåller 11 500 sökbara ord, bearbetade av ett 40-tal av landets ledande experter inom sina specialområden. Hela texten har också redigerats av Michael Ernst, Textassistans AB.
Skogsencyklopedin på nätet är en kompletterad och reviderad version av den ursprungliga boken med samma namn som gavs ut av dåvarande Sveriges Skogsvårdsförbund (numera Föreningen Skogen) år 2000. Skogsencyklopedin på nätet är ett samarbete mellan Föreningen Skogen och Skogforsk, med bidrag från skogsföretag, SLU och Södras forskningsfond.
Till uppslagsboken


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar