fredag 9 december 2011

Skogens kulturarv vinnare när myndigheter samarbetar

Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsens bedriver
idag ett unikt samarbete kring skogsfrågor. Att arbeta
sektorsövergripande med skogsfrågor bidrar till större
genomslagskraft och trovärdighet i den allmänna
debatten och en bättre överblick samt större förståelse
för respektive myndighets arbete. Läs mer 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar