torsdag 3 januari 2013

Fem myter om skogen

Myt 1.  Skogen är på väg att ta slut
Myt 2. Gammelskog skövla
Myt 3. Kontinuitetsskogsbruk är bättre än slutavverkning
Myt 4. I Sverige bedrivs plantageskogsbruk
Myt 5. Biologisk mångfald blir allt sämre

Så framställs svenskt skogsbruk ofta i medierna, men bilden stämmer inte. Potentialen för biologisk mångfald i skogarna är mycket bättre än för bara 20 år sedan. Läs mer om detta på Skogsindustriernas hemsida.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar