tisdag 28 december 2010

Hjälp rådjuren klara vintern

Den tidiga vintern innebär en tuff start för de vilda djuren, framför allt för rådjuren. Men tack vare att jägarna anordnar foderplatser och stödutfodrar ökar chansen att de vilda djuren kan klara vintern. Självklart åligger det varje markägare att vårda viltet på sina marker, oavsett om man jagar eller ej.


Vintern har kommit i så gott som hela landet vilket gör det svårt för framför allt rådjuren att hitta föda under snötäcket.
7 goda råd från Jägareförbundet som hjälper rådjuren i vinter:

1. Börja stödutfodringen tidigt.

2 Välja rätt plats för utfodring, gärna där rådjuren redan är. Det ska helst vara öppet i söderläge med god sikt och där det finns blåbärsris.

3. Utfodra på flera ställen så att även de svagare djuren kan få möjlighet att äta.

4. Rådjuren tycker om krossad havre, pellets, ensilage, spannmål, potatis, frukt och grönsaker. I handeln finns särskilda foderblandningar för hjortdjur.

5. Sätt gärna ut saltstenar och fäll aspar.

6. Lägg inte ut mat nära trafikerade vägar eller intill bebyggelse.

7. Fortsätt utfodra tills rådjuren har tillgång till naturlig föda. I fjol var det till i slutet av april.
Text från www.skogen.se 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar