fredag 3 december 2010

Stenriket i Djursdala

Mitt i tallskogen ligger denna säregna plats.
Stenrikets upphovsman Sven Petter Persson föddes 1813 i Djursdala by. Han gifte sig 1838 med Catarina Svensdotter från Björkesnäs och tog då över svärföräldrarnas gård. Från 1840 till 1864 föds i familjen 14 barn. Redan 1840 började Sven Petter arbetet med att odla upp den karga gruskullen på Hemskogen, som då var hagmark med hamlade björkar och lindar. Många undrade varför han odlade på den torra och stenbemängda hagmarkskullen. Svaret blev, att all annan mark, som var bättre, säkert kom att odlas i framtiden. Men den här var så dålig, att ingen skulle bry sig om att odla upp den.  
Till hjälp hade han sin med tiden blinde son Per August, som redan vid 30 års ålder hade slitit ut sig på faderns odling och dog av orkeslöshet. Bygdens ungdomar hade som kvällsnöje att hjälpa Sven Petter att bära sten. Hushållningssällskapet uppmärksammade odlarmödan år 1860, då Sven Petter fick en silverbägare som belöning. 
Av de 14 barnen nådde endast 4 vuxen ålder. Carolina, Matilda och Maria emigrerade till Amerika. Silverbägaren såldes, pengarna blev hjälp till flickornas amerikabiljetter. Kvar i Sverige blev bara yngste sonen Karl Johan.
Hustrun Catarina dog 1898 och Sven Petter dog 1899. De bodde då som inhysingar hos främmande människor på den gård, som de själva ägt och lagt ner hela sitt livsverk på. 
[Text från Djursdala hembygdsförenings hemsida.]


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar