fredag 13 maj 2011

Nu blommar granen

Nu blommar granen i södra och mellersta Sverige vilket innebär bråda dagar för Skogforsks skogsträdsförädlare. Det är nu – under en hektisk vecka – man ska hinna korsa de utvalda föräldraträden innan blomningen är över. Slutresultatet blir granar med de bästa anlagen vad gäller tillväxt, tålighet och anpassning till det framtida klimatet.

Hanblommor


Honblommor

Granens blomning sker oregelbundet och det är vanligtvis mellan fyra och sju år mellan varje bra blomning. I år började blomningen i de södra och mellersta delarna av landet cirka två veckor tidigare än normalt. En blomning varar cirka en vecka och därför står en stor utmaning i att få fram pollen från de utvalda ”pappa-träden” medan honblommorna på ”mamma-träden” är mottagliga.
Honblommorna isoleras precis innan blomningen med speciella påsar för att inte pollineras av ”vilt” pollen. När det sedan är dags sprutas pollen in i påsen och man får en kontrollerad korsning av de bästa föräldraträden som idag finns tillgängliga.
Framåt september-oktober plockas kottarna in och man tar tillvara fröna. Dessa används dels inom Skogforsks förädlingsprogram och dels av intressenter som använder dem till sticklingar eller somatiska embryokulturer.
Text från Skogforsk

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar