måndag 30 maj 2011

Skogsmygg

Gruppen skogsmygg omfattar 17 arter och förekommer i hela Sverige. Deras larver kläcks från övervintrade ägg tidigt på våren efter snösmältningen, på engelska kallas de för snow melt mosquitoes. De vuxna myggorna är i luften till juni och runt midsommar, men sedan minskar mängderna. Till skillnad från översvämningsmygg så har skogsmygg bara en generation per år. Deras ägg behöver en frysperiod för att sedan kunna kläckas. Skogsmygg stannar mest i skogen och rör sig inte längre än ca 2 km från sina kläckningsområden.
Läs mer på mygg.se


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar