onsdag 20 juli 2011

Gärdesuddens naturreservat

Gärdesuddens naturreservat är naturskönt beläget i västra Kummelnäs i Nacka. Det är ett uppskattat strövområde med vackra vyer från stränderna över Lövbergaviken och vidare mot Lidingö.
Naturreservatet Gärdesudden bildades den 19 april 2010. Reservatet är 22 ha stort, varav 11 ha är vatten. Tallskogen dominerar i området och längst ut på Klippuddens branta nordsida återfinns de äldsta träden med en ålder på cirka 400 år. Öster om viken finns öppna och hävdade ängsmarker, på de högst belägna delarna med hällmarker växer knotiga småtallar och i sluttningarna ner mot stranden tar tall- och lövblandskog vid. Det finns såväl tallar som ekar av betydande ålder och storlek. Områdets rikaste flora finns i torrbackar och bryn och här har även hotade insektsarter som hittat en lämplig livsmiljö. Även reservatets vattenområden har värden, främst som uppväxtplats för fisk. De äldsta kulturspåren finns i reservatets nordöstra del där ett gravfält med stensättningar ligger väl synligt. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar