onsdag 10 augusti 2011

Skogskovall

Denna vackra blomma har blommat hela sommaren
i tall- och granskogarna.Skogskovall är en ettårig ört som kan bli upp till tre decimeter hög. Stjälken är upprätt och har motsatta långsmala blad. Skogskovall blommar från juni till augusti med små gula blommor som sitter ensidigt vända, i bladvecken. Stödbladen är gröna. Blommorna är mindre än en centimeter långa och vanligen klargula, kronpipen är kort och underläppen nedböjd. Foderflikarna är lika långa som kronpipen. Fruktkapseln är knappt längre än foderflikarna och den innehåller vanligen bara två frön.

Skogskovall är vanlig i hela landet, den växer vanligen i näringsrika, inte alltför torra barrskogar. Ett citat från Flora Lapponica (1737), där Linné omtalar att skogskovall och ängskovall var bra betesväxter som gav ett utmärkt smör, finns att läsa under arten ängskovall (M. pratense).

Etymologi. Artnamnet sylvaticum kommer av latinets silva (skog).
Familj: Scrophulariaceae
Släkte: Melampyrum
Svenska synonym: skogsskepling
Text från den virtuella floran

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar