tisdag 25 september 2012

Trästad 2012

Trästad 2012 är en satsning med klimat och rationellt byggande i fokus anpassat till den Hållbara staden. Projektet blir en förstärkning av och blir en naturlig fortsättning av den Nationella träbyggnadsstrategin, som under perioden 2005–2008 verkat för ökat modernt träbyggande.


Genom projektet kan kommunerna ta vid och utveckla angelägna områden för det framtida träbyggandet, exempelvis arkitektur, teknik och inte minst affärsmodeller, säger Chris Heister, landshövding i Västerbotten och Ordförande för Trästad 2012.

Satsningen ska också tjäna som en inspirationskälla för lokala byggare, arkitekter, planerare och politiker att utveckla planer och arkitektur som inte har någon motsvarighet i landets tidigare byggnadshistoria. Syftet är att utveckla svensk kompetens och teknik, och på sikt skapa en europeisk och global marknad för modern industriell träbyggnadsteknik.


– Träbyggandets utveckling visar att detta är det nya klimatneutrala sättet att bygga för 2000-talet, säger Niclas Svensson, Chef för Sveriges Träbyggnadskansli. Nu har cirka 180 kommuner byggt högre trähus eller större limträhallar. Allt fler upptäcker träbyggnadsteknikens uppenbara fördelar, avslutar han.


Landshövdingar i Västerbotten, Dalarna och Kronoberg bildar tillsammans med regionrådet i Västra Götalandsregionen, en ledningsgrupp för projektet.
Sexton kommuner ingår i Trästad 2012: Växjö, Västervik, Eksjö, Skövde, Borås, Trollhättan, Mora, Orsa, Falun, Älvdalen, Rättvik, Umeå, Lycksele, Skellefteå, Piteå, Kalix.
Läs mer om Trästad 2012

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar