tisdag 11 september 2012

Östra Vätterbranterna har blivit utsett till biosfärområde inom Unesco

Östra Vätterbranterna är ett av 20 nya biosfär-områden som Unesco tillkännagav den 11 juli 2012.


Den 9-16 september invigs biosfärområdet med en sprudlande invigningsvecka med aktiviteter i hela det blivande biosfärområdet. Invigningen började med en fest på Grännaberget söndagen den 9 september.Om Östra Vätterbranterna
Landskapet består av djupa sjöar, ljusa naturbetesmarker och branta berg gör att området har höga biologiska, kulturhistoriska och estetiska värden. På flera håll ligger platser med storslagna utsikter över Vättern bara ett stenkast från ett småskaligt kulturlandskap. På Visingsö susar historiens vingslag. Den varierande topografin, olika klimatzoner och människans odlande erbjuder många olika naturtyper.  
Storslaget och småskaligt
Lokalklimat och topografin ligger till grund för variationen och värdena i landskapet. Ovanpå detta har människan under årtusenden format biosfären – den levande delen av jordskorpan– och gör så än idag. Genom slåtter, bete och lövtäkt har brukare inom området utvecklat ett ”mulens marker” med en stor artrikedom kopplad till gräsmarker, buskar och träd. Det är ett biologiskt kulturarv från tidigare generationers arbete och som vi har ett gemensamt ansvar att föra vidare.

Läs mer på Östra Vätterbranternas hemsida  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar