torsdag 20 december 2012

Så håller du granen grön hela julen

Artikeln kommer från Skogsstyrelsen


Snart är det dags att ta in julgranen. Ge den rikligt med vatten så barrar den mindre.
Att granen barrar lite är helt naturligt. Du kan dock minska barrfallet genom att:
  • Se till att granen är relativt färskt huggen. 
  • Om du har lång transportväg och har granen på biltaket, skydda granen mot fartvinden. 
  • Låt granen stegvis vänja sig vid att komma in i värmen. Om du har möjlighet, låt den står en dag i farstun eller garaget. 
  • Gör ett snitt så det finns färsk vedyta i roten som kan suga vatten.
  • Fyll på vatten, speciellt de första timmarna och dygnet. 

Granen är vårt lands vanligaste skogsträd 

Granen (Picea Abies) används både till pappersmassa och sågade trävaror. Den invandrade från Finland för cirka 3000 år sedan och kom först till Norrbottens kustland. Största virkesförrådet av gran i procent av samtliga trädslag i landsdelen har Götaland. Där är andelen gran 45 procent medan motsvarande siffra i Norra Norrland är knappt 33 procent.
På marker där granen trivs finner du ofta blåbär men också harsyra, skogsstjärna och linnéa.
I Sverige säljs omkring 3 miljoner julgranar varje år.
Det är inte tillåtet att gå ut och hugga en julgran på annans mark om du inte först har fått lov av markägaren.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar