onsdag 15 juni 2011

Skogens kulturarv

Spåren från äldre tider kan liknas vid akterna i ett arkiv eller böckerna ett bibliotek. Utifrån lämningarna kan vi få en förståelse för och berätta om människan och samhället under olika tider.
Skogen och skogens resurser har sedan årtusenden varit en förutsättning för människans möjligheter att överleva. Skogen har gett skydd, mat och upplevelser. Här gick korna på skogsbete och här hämtades virke till bostäder. Skogen var också bärplockning, vedhämtning, jakt, fångst och råvara till industrin. Allt detta var förutsättningar för människors liv och för välfärd. Spåren finns kvar i form av gravar, odlingsrösen, fångstgropar och gamla kvarstående kulturväxer. De är alla spår av människors aktiviteter under olika tider.
Läs mer, text från Riksantikvarieämbetet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar