torsdag 23 juni 2011

Skogsmyra

Röd skogsmyra (Formica rufa) är vitt spridd och vanlig i Europa. I Sverige är det den vanligaste myrarterna. Den röda skogsmyrans drottningar och hanar har en kroppslängd på omkring 9 till 11 millimeter och arbetarnas kroppslängd är cirka 4,5 till 9 millimeter. Färgen på huvudet, bakkroppen och större delen av benen är svart, medan huvudets sidor, mellankroppen och övre delen av benen är rödaktiga. Den har kraftiga käkar, mandibler, som den kan tillfoga kännbara bett med. Den saknar gadd, men kan spruta ut myrsyra genom bakkroppen om den blir angripen. Om man blivit biten och myrsyran kommer i såret, kan det svida, men är inte farligt.

Den röda skogsmyran lever i stackar och artens samhällen kan bli mycket stora och innehålla uppåt en miljon individer. Det beror på att arten tillhör ett mindre antal myrarter som har flera myrdrottningar i samma bo. Drottningarna kan uppgå till ett hundratal. Drottningen klarar inte av att själv grundlägga ett bo, utan måste antingen efter svärmningen accepteras av sin hemstack eller av en annan stack som hannen exempelvis kom ifrån eller genom förslava ett slavmyrebo, oftast av svart slavmyra (Formica fusca). Denna myrart liknar till utseendet något en stor svartmyra (Lasius niger). Drottningen tar då över boet genom att döda dess drottning, varefter boets arbetare tror att den främmande drottningen är deras egen genom liknande feromoner och lukt, och därför hjälper henne tills boet blir ett rent Formica rufa-bo.
Drottningen är på grund av att hon inte behöver klara sig själv, inte heller så mycket större än arbetarna, om än något större och med starkare rödaktiga och svarta färger än arbetarna.
Skogsmyrornas samhällen består av flera stackar, som ingår i system intill varandra. Ofta ligger flera stackar nära varandra och myrarbetarna bestämmer var stackarna ska ligga beroende på födotillgång och på samhällenas tillväxt av antalet individer.
Text från Wikepedia

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar