tisdag 5 april 2011

Skogens mångfald handlar om vår framtid

Skogen är Sveriges gröna guld – landets i särklass största naturtyp och avgörande för den biologiska mångfalden. Skogsåret är därmed en bra fortsättning på FN:s internationella år för biologisk mångfald år 2010. Vikten av den biologiska mångfalden uppmärksammades bland annat genom att i juni förra året skicka vykort till Sveriges samtliga kommuner med hotade arter som svartpälsbi, grönskära och fjällräv. Miljödepartementet följer under 2011 under upp vykortssatsningen genom ett brev till landets samtliga kommuner, för att uppmärksamma internationella skogsåret och inspirera till förnyade naturvårdsinsatser.


Det lokala engagemanget är avgörande för att skapa ett starkt naturskydd. Den tätortsnära naturen är viktig för den biologiska mångfalden och friluftslivet. Att värna och vårda lokala naturvärden är en möjlighet att göra kommunen än mer attraktiv för både boende och besökare. Naturvård är ett långsiktigt arbete. Med dialog och samverkan, hållbart brukande och utvecklade skyddsformer kan vi stoppa förlusten av den biologisk mångfalden – grunden för allt liv på jorden.
Text från Regeringskansliet, läs mer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar