fredag 15 april 2011

Söderåsens nationalpark

Ett besök vid denna underbara skogspärla kan rekomenderas, speciellt på våren när boken precis har slagit ut. Det finns gott om vandringsleder och trevliga rastställen.
Söderåsens nationalpark bildades år 2001 och är 1 625 hektar stor. Naturen är omväxlande och bjuder på lummiga lövskogar, mäktiga rasbranter med höga klippor, strömmande vattendrag och vida utsikter. Särskilt välbesökt är Skäralid, Odensjön i Nackarpsdalen samt utsiktspunkterna Kopparhatten, Hjortsprånget och Lierna utmed Skäralidsdalen.I nationalparkens sprickdalar och ädellövskogar finns en unik flora och fauna. Särskilt mångfasetterad är förekomsten av vedlevande skalbaggar, ormbunksväxter, mossor, lavar och svampar. Många av arterna är knutna till död ved. Söderåsens nationalpark ligger 3 mil öster om Helsingborg i Skåne.
Läs mer på hemsidan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar